#0000FF

Yves Klein ontwikkelde een door hem gepatenteerde kleur blauw, International Klein Blue (IKB), een zelfgeproduceerde verf op basis van ultramarijn die na het drogen de matte kwaliteit en intensiteit van het onbewerkte pigment behield. Voor hem kon deze kleur blauw het beste de beeldende gevoeligheid overbrengen die volgens hem in zijn monochromes was gelegen.

Ik ben op zoek naar de meest pure kleur blauw. De scharkering die het meest aanzet tot contemplatie en verbeelding, en tegelijkertijd de ogen ontspant. In de kleurcode #0000FF heb ik de juiste kleurtoon gevonden voor digitaal gebruik. Het is een heldere en verzadigde tint blauw, precies tussen het lichtblauw en donkerblauw in.

Ook Kandinsky maakte onderscheid tussen donkere en lichte kleurtinten. Met betrekking tot de kleur blauw schrijft hij:

Die Neigung des Blau zur Vertiefung ist so groẞ, daẞ es gerade in tieferen Tönen intensiver wird und charakteristischer innerlich wirkt. Je tiefer das Blau wird, desto mehr ruft es den Menschen in das Unendliche, weckt in ihm die Sehnsucht nach etwas Reinem und schlieẞlich Übersinnlichem. […]. Blau ist die typisch himmlische Farbe. Sehr tiefgehend entwickelt das Blau das Element der Ruhe.

Volgens Kandisky heeft donkerblauw een nauwe verwantschap met zwart. Omdat zwart voor hem representatief is voor een definitief einde, heeft donkerblauw de bijklank van “een niet menselijke droefheid”. Wit ziet Kandinsky als symbool voor immaterialiteit. Het verwijst naar een wereld waaruit alle materiële eigenschappen zijn verdwenen, een wereld hoog boven ons verheven, die ontoegankelijk en oneindig is. De lichtblauwe kleur heeft volgens Kandinsky veel verwantschap met het wit, dat ‘zwijgt’ en ‘leeg’ is, maar in tegenstelling tot het zwart gevuld kan worden door ongekende mogelijkheden. Volgens Kandinsky veroorzaakt blauw dus in ieder geval een zekere mate van innerlijke rust, doordat de kleur verwantschap kent met het stille ‘zwart’ en ‘wit’.

Een lichtblauwe kleur nodigt de waarnemer uit te verbeelden, vanwege de overeenkomstigheid met wit. Het donkerblauw, dat een zekere ernst kent, zet de beschouwer aan tot nadenken en contemplatie. Wellicht kan een kleurtoon die precies tussen lichtblauw en donkerblauw is gelegen, al deze eigenschappen bevatten. Ik gebruik #0000FF om deze theorie te toetsen.

"Je tiefer das Blau wird, desto mehr ruft es den Menschen in das Unendliche"